VEILIGHEID \ CERTIFICERING

Onderstaande documenten/diploma's hebben wij in ons bezit, om onze opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren:

Kamer van koophandel uittreksel nr: 29049128
Bepaling van de individuele geluidsexpositie en inventarisatie geluid, volgens NEN 3419
Algemene voorwaarden gedeponeerd bij Kamer van Koophandel
Blootstellingsmetingen stof en kwarts
Gemiddelde dagblootstelling van een betonboorder, volgens NEN -EN 689
Verklaring arbeidsrelatie 2006 en reeds in het bezit 2007
Basisveiligheid VCA, geldigheidsduur tot jaar 2011
Branche risico inventarisatie & evaluatie
Veiligheid voor leidinggevenden VCA, geldigheidsduur tot jaar 2011
Certificaten gereedschapskeuringen 2007
In behandeling: VWO ( Veilig Werkend Onderaannemer) bedrijfszorgsysteem
Boorwater en zaagwater onderzoek volgens NEN 5740